Sandane skule
Gotavegen 20
6823 SANDANE 
Kart

tlf: 5786 8080
Kontaktskjema




Gloppen folkebibliotek
5788 3990
 


pent   yr   storm



Til hovedsiden

   Faglenkje                       Kart                       Media 
    
           
    Føresette                                                                Lærarar
                    
                                              

Nytt

God sommar!

Då er atter eit skuleår til ende. Vi på Sandane skule tykkjer vi har hatt eit godt arbeidsår med mykje god aktivitet rundt i dei ulike klassane. Høgdepunktet dette skuleåret var utan tvil den flotte kulturkvelden vår i februar der Grunnlovsjubileet 2014 var tema. Vi hadde to forestillingar med fulle hus, og tilbakemeldingane frå foreldre, besteforeldre og andre var utan unntak svært positive. No ser alle fram til sommarferien, og vi på Sandane skule nyttar høvet til ønskje elevar, foreldre og andre samarbeidspartar ein god sommar!
22.06.2014

Flott avslutningsfest for 7. klassane

Tysdag 17.06. var det avslutningsfest for 7. klassane. Dei to klassane har hatt eit nært og godt samarbeid i løpet av siste åra og hadde difor felles avslutningsfest med godt program, musikk, song, drill og vising av bilete frå skuletida. Det var mange talar med vel fortente godord til elevane, overrekking av blomster og matpause. Kvelden vart avslutta med linedance der alle elevane var med og ein frisk fotballkamp mellom elevar og foreldre. Vi takkar 7. klasane for fine år på barneskulen og ønskjer lukke til på ungdomssskulen.
22.06.2014

Tid for avslutningar

Juni er månader for avslutningar rundt i klassane. I småskulen har dei ulike opplegg med foreldra på ettermiddag/kveldstid. På mellomsteget har klassane vore på overnattingsturar. Dette er ein fin måte å kombinere læring om nærmiljøet med sosiale aktivitetar. Tiltaka er trivselsfremmande, og trivsel aukar læringa.
22.06.2014

RSS

Gymnastikk - symjing

Retningsliner for kroppsøving 

Nasjonale prøver    
Innlogging

Brukarundersøking:
Innlogging

FEIDE pålogging












Få varsel om nyhende

Din Epost-adresse: